Audiofragment van de vakleerkracht

Lessentabel 1 A

1A-STEM 
Keuzegedeelte5 uur
Digitools1
Remediëring Nederlands / Frans1
STEM-projecten2
Wiskunde verdieping1
Algemene Vorming27 uur
1A-NATUUR
Keuzegedeelte5 uur
Digitools1
Remediëring Nederlands / Frans1
NATUUR-projecten2
Wiskunde remediëring / verdieping1
Algemene Vorming27 uur
Algemene vorming1 A
Geschiedenis1
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Mens & samenleving2
Engels1
Frans3
Nederlands4
Wiskunde4
Muziek1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen2
Aardrijkskunde2
TOTAAL27

Lessentabel 1 B

1 B 
Keuzegedeelte5 uur
Nederlands / Frans1
Talenturen: Keuzeprojecten4
Algemene Vorming27 uur
Algemene vorming1 B
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Engels1
Frans2
Nederlands4
Wiskunde4
Muziek1
Beeld2
Techniek4
Natuur en ruimte2
TOTAAL27

Lessentabel 2 A

VAKKEN2 A
Digitools1
Nederlands / Frans / wiskunde1
basisoptie5
– stem-technieken optie land- en tuinbouw
ALGEMENE VAKKEN
Geschiedenis2
Levensbeschouwing2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens & Samenleving
Engels2
Frans3
Nederlands4
Wiskunde4
Muziek1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
TOTAAL32

Lessentabel 2 B

VAKKEN2 B
Digitools1
Nederlands / Frans / wiskunde1
Basisoptie stem-technieken optie land- en tuinbouw10
ALGEMENE VAKKEN27 uur
Levensbeschouwing2
Lichamelijke Opvoeding2
Maatschappelijke Vorming2
Engels2
Frans1
Nederlands3
Wiskunde3
Muziek1
Techniek2
Natuur en Ruimte2
TOTAAL32