Audiofragment van de vakleerkracht

Lessentabel 7 BTO

VAKKEN7 BTO
Levensbeschouwing2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming/ Nederlands4
Wiskunde2
Project seminarie1
Theorie Groenaanleg & onderhoud7
Praktijk Groenaanleg & onderhoud4
Stage8
TOTAAL32