Lessentabel 7 BTP

VAKKEN7 BTP
Levensbeschouwing2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming/ Nederlands4
Wiskunde2
Project seminarie1
Theorie beheer tuinbouwbedrijf7
Praktijk beheer tuinbouwbedrijf4
Stage8
TOTAAL32