Lessentabel 7 BTP

VAKKEN7 BTP
Levensbeschouwing2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming/ Nederlands4
Wiskunde2
Project seminarie1
Theorie beheer tuinbouwbedrijf7
Praktijk beheer tuinbouwbedrijf4
Stage8
TOTAAL32

Lessentabel 3 BPDM

VAKKEN3 BPDM
Levensbeschouwing2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Maatschappelijke vorming2
Wiskunde2
Algemene techniek1
THEORIE
PDM9
PRAKTIJK
PDM10
TOTAAL32

Lessentabel 4 BPDM

VAKKEN4 BPDM
Levensbeschouwing2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Maatschappelijke vorming2
Wiskunde2
Algemene techniek2
THEORIE
PDM8
PRAKTIJK
PDM10
TOTAAL32

Lessentabel 3 TPDM

VAKKEN3 TPDM
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie2
Toegepaste fysica2
THEORIE
Milieu1
PDM4
PRAKTIJK
PDM4
TOTAAL32

Lessentabel 4 TPDM

VAKKEN4  TPDM
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie2
Toegepaste fysica2
THEORIE
Milieu1
PDM4
PRAKTIJK
PDM4
TOTAAL32

Lessentabel 5 TDLW

VAKKEN5 TDLW
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde3
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie2
Toegepaste fysica1
Toegepaste economie1
THEORIE
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen6
Landbouwmechanisatie2
PRAKTIJK
Stage4
TOTAAL33

Lessentabel 6 TDLW

VAKKEN6 TDLW
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde3
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie2
Toegepaste fysica1
Toegepaste economie1
THEORIE
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen6
Landbouwmechanisatie2
Project seminarie1
PRAKTIJK
Stage4
TOTAAL34

Lessentabel 5 TPW

VAKKEN5 TPW
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde3
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie2
Toegepaste fysica1
Toegepaste economie1
THEORIE
Algemene techniek2
Tuinaanleg & onderhoud2
Planttechnische wetenschappen4
Project seminarie
PRAKTIJK
Tuinaanleg & onderhoud2
Planttechnische wetenschappen2
Stage(blokstage)
TOTAAL33

Lessentabel 6 TPW

VAKKEN6 TPW
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde3
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie2
Toegepaste fysica1
Toegepaste economie1
THEORIE
Algemene techniek2
Tuinaanleg & onderhoud2
Planttechnische wetenschappen4
Project seminarie1
PRAKTIJK
Tuinaanleg & onderhoud2
Planttechnische wetenschappen2
Stage(blokstage)
TOTAAL34

Lessentabel 5 BLB

VAKKEN5 BLB
Levensbeschouwing2
Frans1
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde1
Toegepaste economie1
THEORIE
Gewasbescherming2
Algemene techniek1
Landbouwmechanisatie1
Akkerbouw & Voedergewinning2
Melkveehouderij2
Kleinveehouderij2
Paardenhouderij1
PRAKTIJK
Algemene techniek1
Akkerbouw & Voedergewinning2
Stage8
TOTAAL33