1 B 
Keuzegedeelte5 uur
Nederlands / Frans1
Talenturen: Keuzeprojecten4
Algemene Vorming27 uur
Algemene vorming1 B
Levensbeschouwing2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming3
Engels1
Frans2
Nederlands4
Wiskunde4
Muziek1
Beeld2
Techniek4
Natuur en ruimte2
TOTAAL27