VAKKEN2 A
Digitools1
Nederlands / Frans / wiskunde1
basisoptie5
- stem-technieken optie land- en tuinbouw
ALGEMENE VAKKEN
Geschiedenis2
Levensbeschouwing2
Lichamelijke Opvoeding2
Mens & Samenleving-
Engels2
Frans3
Nederlands4
Wiskunde4
Muziek1
Beeld1
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
TOTAAL32