VAKKEN2 B
Digitools1
Nederlands / Frans / wiskunde1
Basisoptie stem-technieken optie land- en tuinbouw10
ALGEMENE VAKKEN27 uur
Levensbeschouwing2
Lichamelijke Opvoeding2
Maatschappelijke Vorming2
Engels2
Frans1
Nederlands3
Wiskunde3
Muziek1
Techniek2
Natuur en Ruimte2
TOTAAL32