VAKKEN3 BPDM
Levensbeschouwing2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Maatschappelijke vorming2
Wiskunde2
Algemene techniek1
THEORIE
PDM9
PRAKTIJK
PDM10
TOTAAL32