VAKKEN4 TBIOW
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde5
Toegepaste biologie2
Toegepaste fysica2
Toegepaste chemie2
Labo Toegepaste chemie1
Biotechniek3
Labo biotechniek2
TOTAAL32