VAKKEN4 BPDM
Levensbeschouwing2
Frans2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Maatschappelijke vorming2
Wiskunde2
Algemene techniek2
THEORIE
PDM8
PRAKTIJK
PDM10
TOTAAL32