VAKKEN4  TPDM
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde3
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie2
Toegepaste fysica2
THEORIE
Milieu1
PDM4
PRAKTIJK
PDM4
TOTAAL32