VAKKEN5 TBIOW
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde6
Toegepaste biologie2
Toegepaste fysica1
Toegepaste chemie3
Biotechniek3
Labo biotechniek3
TOTAAL33