VAKKEN6 BLB
Levensbeschouwing2
Frans1
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde1
Toegepaste economie1
THEORIE
Gewasbescherming2
Algemene techniek1
Landbouwmechanisatie1
Akkerbouw & Voedergewinning2
Melkveehouderij2
Kleinveehouderij2
Paardenhouderij1
Project seminarie1
PRAKTIJK
Algemene techniek1
Akkerbouw & Voedergewinning2
Stage8
TOTAAL34