VAKKEN6 TDLW
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde3
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie2
Toegepaste fysica1
Toegepaste economie1
THEORIE
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen6
Landbouwmechanisatie2
Project seminarie1
PRAKTIJK
Stage4
TOTAAL34