VAKKEN6 TPW
Levensbeschouwing2
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans2
Geschiedenis1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands2
Wiskunde3
Toegepaste biologie2
Toegepaste chemie2
Toegepaste fysica1
Toegepaste economie1
THEORIE
Algemene techniek2
Tuinaanleg & onderhoud2
Planttechnische wetenschappen4
Project seminarie1
PRAKTIJK
Tuinaanleg & onderhoud2
Planttechnische wetenschappen2
Stage(blokstage)
TOTAAL34