VAKKEN7 BVT
Levensbeschouwing2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming/ Nederlands4
Wiskunde2
Project seminarie1
Theorie beheer landbouwbedrijf7
Praktijk beheer landbouwbedrijf4
Stage8
TOTAAL32