Lessentabel 5 BLB

VAKKEN5 BLB
Levensbeschouwing2
Frans1
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde1
Toegepaste economie1
THEORIE
Gewasbescherming2
Algemene techniek1
Landbouwmechanisatie1
Akkerbouw & Voedergewinning2
Melkveehouderij2
Kleinveehouderij2
Paardenhouderij1
PRAKTIJK
Algemene techniek1
Akkerbouw & Voedergewinning2
Stage8
TOTAAL33

Lessentabel 6 BLB

VAKKEN6 BLB
Levensbeschouwing2
Frans1
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands2
Wiskunde1
Toegepaste economie1
THEORIE
Gewasbescherming2
Algemene techniek1
Landbouwmechanisatie1
Akkerbouw & Voedergewinning2
Melkveehouderij2
Kleinveehouderij2
Paardenhouderij1
Project seminarie1
PRAKTIJK
Algemene techniek1
Akkerbouw & Voedergewinning2
Stage8
TOTAAL34

Lessentabel 7 BVT

VAKKEN7 BVT
Levensbeschouwing2
Engels2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming/ Nederlands4
Wiskunde2
Project seminarie1
Theorie beheer landbouwbedrijf7
Praktijk beheer landbouwbedrijf4
Stage8
TOTAAL32